Eksa
Eksa
  Начало Eksa Новини Eksa Услуги Eksa Обекти Eksa Клиенти Eksa Отзиви Eksa Контакти EN Eksa
Eksa
Eksa
Eksa
Eksa
Eksa

ЕКСА

ЕКСА АД е сертифицирана по:
ЕКСА АД е вписана в Централен Професионален Регистър на строителя на Камара на Строителите в България за изпълнител на следните дейности:
ЕКСА АД членува в:

Новини

ЕКСА АД получи награда „Сграда на годината“ 2016
ЕКСА АД получи награда „Сграда на годината“ 2016
прочети повече
Военноморският клуб грейна с нова визия
Военноморският клуб грейна с нова визия
прочети повече
вижте всички новини

ЕКСА Търсене

Търси
 

Международни проекти

Програма ФАР

amantadin vigilanz

amantadin ms

1. № BG 2005/017-455.01.04 – 02 - Трансгранично сътрудничество между България и Румъния в периода 2007-2013 - Техническа помощ за подготовка на проекти за бъдеща програма;

2. № BG2006/018-387.03.04.02 - ПЕРПЕРИКОН - ЛОТ 1 - Строителни и монтажни работи за реализацията на Туристически център;

3. № BG2004/016-782.01.06.03.08/W.01/28.11.2007 г. - СВЕТИЛИЩЕ “ТАТУЛ” -Консервационни и реставрационни дейности /КРР/;

4. № BG2004/016-782.01.06.03.05/WOR-2/28.11.2007 г. - “НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ” -  Консервационно-реставрационни работи /КРР/ на Археологически обект;

fiogf49gjkf05

Оперативна Програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

sertraline and alcohol interaction

sertraline withdrawal mikemaloney.net

1. BG161PO001/1.1.-01/2007/019 –Изработване и съгласуване на технически проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда и  реконструкция на 7 учебни заведения, находящи се на територията на Община Добрич.

2. BG161PO001/1.1.-05/2008/019 – „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – Основен ремонт и преустройство на Националния музей на българското изобразително изкуство – бивш „Княжески дворец” -  гр. София.

Програма за Развитие на ООН /ПРООН/ - „Красива България І, ІІ и ІІІ”

coupons for prescriptions

read cialis savings and coupons read

Проект „Красива България” І /1998-1999 г./:

1. № 14/SP23/7.8.98/SF/07.08.1998 г. - Българска Академия на науките, гр. София – Консервационно-реставрационни работи /КРР/;

2. № 4/BS/29.04.1999 г. - Софийски нотариат, бул. “П. Евтимий” 2”, гр. София – КРР;

3. № 9/BS/02.08.1999г. - Народно събрание – пл. “Народно събрание” - Южна и източна фасади -  Консервационно-реставрационни работи;

4. № 10/BS/02.08.1999г. - Народно събрание – пл. “Народно събрание” - Северна и западна фасади - Консервационно-реставрационни работи;

Проект „Красива България” ІІ /2000 г./:

1. № W/SOF/2000/06/10SP/11.07.2000 г. - Министерство на земеделието и горите,
бул. “Христо Ботев” 55, гр. София –   Реконструкция и Консервационно-реставрационни работи;

2. № 03/ BS/2000/01.08.2000 г. - 164-а Испанска гимназия “Мигел де Сервантес” – СМР и Реставрация;

Проект „Красива България” ІІІ  /2001 – 2004 г./

1. № W/ELNA/2001/04/ 09.05.2001 г. - Основно училище – гр. Елена – Консервационно-реставрационни работи;

2. № W/PL/2000/04/SP по проект BUL/99/03 - Куклен театър – ул. “Данов” 14”, гр. Пловдив - Строително-ремонтни работи;

3. № W/KARL/2001/05/07SP/06.06.2001 г. - „Църквата “Св. Николай” и Архиерейското наместничество – Карлово” - Консервационно-реставрационни работи;

4. № W/ELNA/2001/08/ 26.06.2001 г  - “SP 08 Църква “Св. Никола” и „Гунева къща” – гр. Елена -  Консервационно-реставрационни работи /КРР/;

5. № W/VELG/2001/03/02SP/05.07.2001 г. - “SP-02 Църква “Св. Георги” – Чепино” – гр. Велинград - Консервационно-реставрационни работи /КРР/;

6. № W/SFIA/2002/09/41SP/ РД-56-983/16.08.2002 г. – СУ „Св. Климент Охридски” Факултет по журналистика и масови комуникации, ул. “Московска” 49”  -Консервационно-реставрационни работи;

7. № W/SFIA/2003/03/104SP № РД-56-159/25.02.2004 г. - Административна сграда – район “Триадица”, ул. “Алабин” № 54, гр. София - Консервационно-реставрационни работи;

8. W/SFIA/2004/08/203SP № РД-56-901/15.10.2004 г. -  Адаптация на Централна Минерална баня за музей на гр. София – Консервационно-реставрационни работи – Фасада, дограма, покрив и вертикална планировка;

Проект „Красива България” /2009 г./

1.  № Враца/2009/02 № 96/21.05.2009 г. - Дом за деца, лишени от родителски грижи “Асен Златаров”, гр. Враца - Строително-ремонтни  и Строително-монтажни работи;

2.  № Павел баня/2009/01№ 85/10.06.2009 г. - Читалище “Напред”, площадково пространство и фонтани, гр. Павел баня - Строително-ремонтни  и Строително-монтажни работи;

3. № 100/ 21.07.2009 г. - ОДЗ “Гьончо Белев” и ЦДГ “Радост”, гр. Ихтиман –СМР на отоплителни системи;

Проекти на СВЕТОВНА БАНКА:

viagra diskuze

viagra

„Улеснаване на търговията и транспорта" (УТТЮЕ и УТТЮЕ ІІ)

1. № VCFCIP-NCBW01 - ГКПП Видин – Фериботи – Реконструкция и модернизация – II етап;

2. № НКТ III-1/РКОЕЕФ - Обслужване чрез единен електронен фиш на ГКПП на външните граници на ЕС – Лесово, Гюешево, Връшка чука, Стрезимировци, Златарево,  Станке Лисичково, Олтоманци, Калотина, Капитан Андреево, Брегово, Малко Търново - СМР;

Социално инвестиционен фонд /СИФ/:

felodipin teva 2 5 mg

felodipin tabletter generisktitler.website felodipin medicin

1.   № 1827 - Пристройка и ремонт на Дом за възрастни със сетивни нарушения, гр. Пирдоп;

2.   № 1818 -  Изграждане на Дом за стари хора в с. Ясно поле, Община Марица, гр. Пловдив;

Проекти на Международна банка за възстановяване и развитие:

rescue inhaler for copd

over the counter asthma inhalers canada website
1. № NCB_B1 - Проект за „Кадастър и имотен регистър”- Агенцията по кадастъра на ул. „Екзарх Йосиф” 14 - обновяване на централния офис;

Програма ЮНЕСКО

jardiance reviews

jardiance side effects read

1. по Програма „Rafaello” - „Княжески дворец”- София, пл. "Ал. Батенберг" № 1 -Консервационни-реставрационни работи на северен покрив;

2. „Реконструкция и реставрация на къща музей „Иван Вазов”, находяща се в гр. София на ул. „Ив. Вазов” № 10”;

Проекти на Чуждестранни Възложители

cost for abortion

link the cost of abortion read

1. "Бългериън Кънстракшън хаус" АД -  2005 г. – „Инвест. проект за жилищно-админстративен комплекс на ул. „Оборище” 10-12” в гр. София;

2. Щрабак България ЕООД  – 2008 г. – „Инвест. проект за Младежки и социален център „Св. Константин”, гр. София”;

3. ПАВЛИДИС ООД – Гърция – 2006 г. - „Инвест. проект за жилищна сграда ул. „Брегалница”, гр. София;

4.  БНП Париба ЕАД – 2007 г. -  „Проект и изпълнение на реставрационни работи на фасадата на БНП Париба Цар Освободител ЕАД”, гр. София ;

5. ПАВЛИДИС ООД – Гърция – 2007 г – „Инвест. проект за търговско-жилищна сграда на ул. „Казбек”, гр. София.;

6. АЛФА БАНК ЕАД – 2008 г. - АЛФА БАНК -  „Реставрация и преустройство на Алфа Банк ЕАД, гр. София, пл. „Народно събрание”11”;

7. ПАВЛИДИС ООД – Гърция – 2008 г. – „Инвест. проект за жилищна сграда на ул. „Пиротска”, гр. София;

8. „ТАЙСЕЙ КОРПОРЕУШЪН” АД – 2009 г. - Централен военен клуб, гр. София, ул. “Раковски” – „Конструктивно обследване и укрепване, СМР и СКРР на сградата на Централен военен клуб”;

9. Фондация "Месершмит" – Германия - „Княжески  дворец”- София, пл. "Ал. Батенберг" № 1” - „Проект и изпълнение на реставрационни работи по фасадите на „Княжески  дворец”;

10. ПРОКРЕДИТ БАНК (България) АД – 2002 г. – 2009 г. „Проект и изпълнение на банкови клонове на ПРОКРЕДИТ БАНК (България) АД в: гр. София, жк Дружба I; бул. „Дондуков”; жк Люлин 4; гр. Кюстендил; гр. Пловдив; гр. Благоевград”;

11. Софийско-Пловдивска католическа епархия – 2002 г. - Църковен католически комплекс с катедрала “Св. Йосиф” – „Инвест. проект за Църковен католически комплекс с катедрала “Св. Йосиф”, гр. София, РЗП 4175 м2”;

12. „Ем Джей Пак” ООД – 1999 г. – „Инвест. проект за Административно-търговска и складова база с фабрика за производство и пакетиране на кафе и мляко MEGGLE” -  гр. София, РЗП 6002 м2; 

13. Турска агенция за международно сътрудничество и развитие (TIKA) – 2007 г. - „Проект за реставрация на "Макбул Ибрахим паша" Джамия в гр. Разград;

14. "ЕР-БА" ООД – 2007 г. – „Строително-Консервационни работи на сградата на Главното Мюфтийство в Р. България на ул. „Братя Миладинови” № 27”;


 назад
Eksa
Eksa
English version WebDesignBG         © ЕКСА АД - Всички права запазени
Eksa